Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


 • SO SÁNH GIỮA CÁC NHÀ QUẢN LÝ HÀN QUỐC VÀ MỸ (Phần 2)

  II. Đặc trưng của các nhà quản lý Hàn Quốc

  1. Học tập và đào tạo

  Học tập và đào tạo là rất quan trọng để bạn có thể biết và hiểu về văn hóa, giá trị tôn giáo, chính trị, địa lý và lịch sử Hàn Quốc. Thông qua việc học hỏi về những điều này, bạn có thể cải thiện khả năng thích ứng và tính linh hoạt của bạn với cách làm, hành vi và suy nghĩ của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Kiến thức về Hàn Quốc sẽ giúp bạn tạo ra một mối quan hệ chặt chẽ với nhân viên người Hàn Quốc.

 • SO SÁNH GIỮA CÁC NHÀ QUẢN LÝ HÀN QUỐC VÀ MỸ (Phần 1)

  I. So sánh giữa các nhà quản lý Hàn Quốc và Mỹ

  Các chủ đề chúng tôi đã lựa chọn để so sánh và đối chiếu là khả năng lãnh đạo, ra ​​quyết định và động lực thúc đẩy. Mặc dù các nhà quản lý ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ có những vấn đề và trách nhiệm tương tự, điều quan trọng là sự khác biệt về văn hóa mách bảo họ làm cách nào để đạt được mục tiêu.

 • VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC ĐA DẠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

  Cùng với việc toàn cầu hóa xã hội, thành phần nhân viên của các doanh nghiệp đang ngày càng trở nên đa dạng hóa. Tính đa dạng đã trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong tổ chức nhưng lại là cội nguồn của sự sáng tạo.

 • MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (Phần 2)

  2. Quan điểm khi tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  Có ba phương thức tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: thứ nhất là phương pháp tiếp cận lấy cổ đông làm trung tâm. Thứ hai là phương pháp tiếp cận với các bên liên quan mật thiết làm trung tâm. Thứ ba là phương pháp tiếp cận với các thành viên xã hội.

 • MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (Phần 1)

  1. Định nghĩa về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

  Gần đây, khái niệm được sử dụng nhiều nhất trong các khái niệm hiện đại về “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”chính là “mô hình Kim Tự Tháp về trách nhiêm xã hội của doanh nghiệp” của Carol (1991). Theo mô hình này, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gồm bốn nội dung. Thứ nhất là trách nhiệm kinh tế - tạo ra được lợi nhuận, thứ hai là trách nhiệm pháp lý - phải tuân thủ luật lệ của xã hội. Đây là hai trách nhiệm chính đáng mà các doanh nghiệp phải làm. Thứ ba là trách nhiệm đạo đức, nghĩa là các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh một cách minh bạch, hợp lý và linh dộng dù luật pháp không yêu cầu.

 • CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA HÀN QUỐC TRONG 50 NĂM TỚI

  Hiện nay, tại Hàn Quốc, cuộc tranh luận đang gay gắt khi Tổng thống Park Geun-hye đưa ra định nghĩa về "nền kinh tế sáng tạo". Trong khái niệm này, có thể dễ dàng nhận thấy chủ trương hành động. Nếu thực hiện một cách tích cực, một nền kinh tế sáng tạo sẽ là kế hoạch chi tiết để duy trì tốt hơn cho thế hệ tương lai.

 • NĂM ĐẦU TIÊN CỦA FTA HÀN - MỸ: SỰ ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG (Phần 2)

  Những dấu hiệu thay đổi trật tự Thương mại Quốc tế

  Trong năm đầu tiên của FTA Hàn-Mỹ, những dấu hiệu của một số thay đổi quan trọng đã được phát hiện trong bối cảnh thương mại quốc tế.

  Thứ nhất, có những dấu hiệu của hiệp định thương mại ưu đãi ở cấp độ đa phương dịch chuyển vào mặt hàng thiết bị cao. Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là những ví dụ tiêu biểu: RCEP gồm có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Australia, New Zealand, và Ấn Độ. TPP bao gồm Mỹ, Chile, Australia, Việt Nam và các quốc gia bờ biển Thái Bình Dương như Brunei.

 • SAMSUNG VỚI BƯỚC TIẾN TRONG ĐA DẠNG HÓA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

  Samsung Electronics đã nâng nỗ lực đa dạng hóa lực lượng lao động bằng cách tuyển dụng lao động là người khuyết tật, lao động nữ và người tốt nghiệp trung học nhằm tạo ra một công ty cởi mở với nhiều môi trường khác nhau.

 • NĂM ĐẦU TIÊN CỦA FTA HÀN - MỸ: SỰ ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG (Phần 1)

  Một năm đã trôi qua kể từ khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc -Mỹ có hiệu lực. Kể từ khi thông báo chính thức đàm phán thương mại tự do giữa  Seoul và Washington năm 2006, thương mại song phương không chỉ là một nguồn chính của những cuộc tranh luận sôi nổi về tác động của nó lên nền kinh tế Hàn Quốc mà nó cũng là một vấn đề gây tranh cãi về mặt chính trị và xã hội. Các  quan điểm về những ảnh hưởng có thể của FTA đối với Hàn Quốc có cả những quan điểm tích cực và tiêu cực.

Scroll To Top