Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Xã hội


 • QUAN ĐIỂM CỦA CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP VỀ HỢP ĐỒNG PHỤ NỘI BỘ

  Sau phán quyết của Tòa án Tối cao về hợp đồng phụ nội bộ vào tháng 2/2012, tất cả các Đảng chính trị đều đưa ra cam kết bảo vệ các lao động hợp đồng phụ nội bộ. Những cam kết này xuất phát từ các dự luật có liên quan đến hợp đồng phụ nội bộ. Ngày 30 tháng 5, Đại diện Lee Han-gu của Đảng Saeunri đã đề xuất một “Dự luật bảo vệ các lao động hợp đồng phụ nội bộ” và vào ngày 9 tháng 7, Đại diện Eun Su-mi nộp “Dự thảo xem xét cục bộ luật bảo vệ các lao động được chuyển giao”.

 • NGƯỜI CAO NIÊN HÀN QUỐC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VAY NỢ VÔ KỲ HẠN VÀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU NHÀ Ở

  Chương trình vay nợ vô kỳ hạn là một chương trình vay vốn đặc biệt ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc dành cho người cao niên trên 62 tuổi. Họ là người có sở hữu nhà riêng nhưng không có thu nhập, vì vậy, họ lấy ngôi nhà làm vật thế chấp để có thu nhập ổn định và tiền sinh hoạt hàng tháng trong cuộc sống.

 • CHÍNH SÁCH GIẢM GIỜ LÀM Ở HÀN QUỐC

  Vào năm 2004, Hàn Quốc từng bước thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các doanh nghiệp dựa trên số lượng nhân viên của họ. Từ tháng 7/2011, tuần làm việc theo quy định mới đưa ra đã được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có từ 5 nhân viên trở lên. Cùng với đó, vấn đề bao gồm giới hạn giờ làm việc cho phép dường như đã được giải quyết.

 • TĂNG ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU – MỘT GIẢI PHÁP CHO HÀN QUỐC TRƯỚC THỰC TRẠNG XÃ HỘI ĐÃ VÀ ĐANG TRỞ NÊN GIÀ HÓA

  Xã hội Hàn Quốc đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Tỉ lệ sinh thấp và sự già hóa dân số đã gây ra một sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu nhân khẩu học. Hàn Quốc có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trong các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

 • XEM XÉT LẠI VIỆC KÉO DÀI ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU

  Dân số Hàn Quốc đang già đi nhanh hơn so với đa số các nước phát triển khác. Mới đây, khoảng 7,33 triệu người thuộc thế hệ sau Chiến tranh 1950 - 1953, sinh trong giai đoạn từ 1955 đến 1963, đã bắt đầu nghỉ hưu, đang gây ra những vấn đề xã hội, như giảm việc làm và giảm thu nhập khiến cuộc sống sau khi về già của họ đầy bấp bênh.

 • OECD TIN TƯỞNG VÀO TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH XANH CỦA HÀN QUỐC

  Ngày 27 tháng 4 năm 2012, Tổng Giám đốc OECD Jose Angel Gurria Trevino đã tổ chức một cuộc họp báo tại Viện Nghiên cứu Hàn Quốc (Hàn Quốc) về vấn đề định cư (Korea Research Institute for Human Settlements - KRIHS), nơi ông đã công bố Đánh giá chính sách đô thị (Urban Policy Review) OECD  của Hàn Quốc năm 2012, đánh giá phương pháp tiếp cận của Hàn Quốc  nhằm phát triển đô thị bền vững và các chính sách quốc gia về phát triển đô thị trong ba năm qua.

 • KHẢO SÁT "KỲ NGHỈ HÈ 2011"

  Số lượng các công ty vừa và nhỏ (SMEs) cấp tiền thưởng nghỉ mát cho nhân viên tăng cao

  Theo một cuộc khảo sát về “Kỳ nghỉ hè 2011” của Liên đoàn Lao động Hàn Quốc với 523 người lao động và 376 công ty với quy mô trên 100 nhân viên cho thấy, số lượng các công ty vừa và nhỏ cấp tiền thưởng nghỉ mát cho nhân viên tăng mạnh, chiếm tới 72,7% (từ 61,1% vào năm 2010 cộng thêm  11,6%).

 • TĂNG NGÀY NGHỈ ĐỂ CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH; GIỚI THIỆU MỘT KHOẢN VAY ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHẬM LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Cuối năm 2011, các dự luật sửa đổi bổ sung cho “Luật Công bằng lao động và Hỗ trợ nhân viên trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình” cùng với “Luật tiêu chuẩn lao động” đã được thông qua ở cuộc họp nội các chính phủ Hàn Quốc. Đồng thời,  dự luật sửa đổi bổ sung cho “Luật đảm bảo các đòi hỏi về tiền lương”, trong đó cung cấp cho những chủ doanh nghiệp gặp vấn đề về nợ lương một chương trình cho vay.

Scroll To Top