Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


 • CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG THỜI KỲ TĂNG TRƯỞNG THẤP CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC (Phần 2)

  Đánh giá và đãi ngộ: Công nhận và Công bằng

  Trong thời kỳ tăng trưởng cao, các công ty có thể tăng mức lương, tiền thưởng như nhau. Tuy nhiên, khi tình trạng kinh doanh đình trệ, các công ty đều phải thắt chặt chi tiêu. Mặc dù vậy, các nhà quản lý cần ghi nhớ, việc công nhận và khuyến khích được nhân viên đánh giá cao, có thể củng cố động lực làm việc. Đãi ngộ phi vật chất cũng có thể được áp dụng để đáp ứng mong muốn của nhân viên. Ví dụ, nhân viên cố gắng làm việc có thể nhận được cơ hội giáo dục.

 • CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG THỜI KỲ TĂNG TRƯỞNG THẤP CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC (Phần 1)

  Một vấn đề thu hút sự quan tâm hiện nay là nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp trong thời gian dài. Tuy không rõ thời gian là bao lâu nhưng sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ không thể xảy ra sớm. Hiện tại, hoạt động quản lý doanh nghiệp đang chịu nhiều sức ép để giữ chi phí ở mức cố định, nâng cao năng suất và đảm bảo động lực tăng trưởng mới. Đối với các công ty Hàn Quốc, năng suất lao động chỉ bằng 49% so với các công ty Mỹ, nhiệm vụ như trên thật là khó khăn. Bởi vậy, để thành công, các doanh nghiệp Hàn Quốc  cần phải xem xét lại cách thức quản lý lực lượng lao động.

 • CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC TẠO THÊM VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN HỢP PHÁP

  Tại thị trường lao động Hàn Quốc, số lượng lao động bán thời gian ngày càng tăng trong những năm gần đây. Số lao động bán thời gian đạt 929.000, tương đương 6,6% tổng số lao động trong cả nước năm 2004 đã tăng lên 1.229.000 lao động, tương đương 7,6% năm 2008. Con số trên tiếp tục tăng lên 1.883.000 lao động, chiếm 10,3% tổng số lao động vào tháng 8/2013. Đặc biệt, lao động nữ chiếm tới 72,1% (1.357.000), cao hơn nhiều so với lao động nam với con số 526.000 (27,9%)

 • CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC TĂNG NGÂN SÁCH VIỆC LÀM TRONG NĂM 2014

  Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất một dự luật ngân sách nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế và việc làm bằng cách mở rộng tổng chi tiêu đến mức tối đa trong phạm vi có thể mà vẫn đảm bảo các điều kiện cơ bản cho tài chính lành mạnh.

 • NHÂN LỰC ĐA DẠNG TẠI CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC GIA TĂNG VÀ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH TRONG QUẢN LÝ

  Trong những năm gần đây, việc làm của các nhóm thiểu số ở Hàn Quốc bao gồm: phụ nữ, người nước ngoài và người khuyết tật đang tăng lên. Điều này dẫn tới gia tăng tính đa dạng trong nguồn nhân lực ở các công ty Hàn Quốc. Lao động nữ không những được nâng cao về trình độ học vấn và chức vụ mà còn có sự gia tăng về số lượng. Lao động nữ tại các công ty lớn có trên 500 lao động đã tăng 1,6 lần, từ 223.604 người trong năm 2001 lên 375.430 người trong năm 2010. Quy mô tuyển dụng người nước ngoài và người khuyết tật tại các doanh nghiệp trong nước cũng tăng với tốc độ nhanh.

 • OECD: HÀN QUỐC SẼ ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 3,8% TRONG NĂM 2014

  Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa qua đã đưa ra dự báo rằng, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc (GDP) sẽ tăng gần 4% trong năm sau. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn cả dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình thế giới của OECD, khoảng 3,6%.

 • NỮ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA SAMSUNG PHÁ VỠ RÀO CẢN VÔ HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

  Đối với một đất nước có truyền thống Nho giáo, Hàn Quốc đã đi một chặng đường dài về bình đẳng giới. Cuộc thăm dò dư luận hiện nay đã chứng minh điều đó bằng việc nữ tổng thống đầu tiên được bầu vào tháng 12 -Park Geun-hye, con gái của cố tổng thống Park Chung-hee, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu nhà nước ở Đông Bắc Á.

 • SO SÁNH GIỮA CÁC NHÀ QUẢN LÝ HÀN QUỐC VÀ MỸ (Phần 2)

  II. Đặc trưng của các nhà quản lý Hàn Quốc

  1. Học tập và đào tạo

  Học tập và đào tạo là rất quan trọng để bạn có thể biết và hiểu về văn hóa, giá trị tôn giáo, chính trị, địa lý và lịch sử Hàn Quốc. Thông qua việc học hỏi về những điều này, bạn có thể cải thiện khả năng thích ứng và tính linh hoạt của bạn với cách làm, hành vi và suy nghĩ của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Kiến thức về Hàn Quốc sẽ giúp bạn tạo ra một mối quan hệ chặt chẽ với nhân viên người Hàn Quốc.

 • SO SÁNH GIỮA CÁC NHÀ QUẢN LÝ HÀN QUỐC VÀ MỸ (Phần 1)

  I. So sánh giữa các nhà quản lý Hàn Quốc và Mỹ

  Các chủ đề chúng tôi đã lựa chọn để so sánh và đối chiếu là khả năng lãnh đạo, ra ​​quyết định và động lực thúc đẩy. Mặc dù các nhà quản lý ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ có những vấn đề và trách nhiệm tương tự, điều quan trọng là sự khác biệt về văn hóa mách bảo họ làm cách nào để đạt được mục tiêu.

Scroll To Top