Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Bắc Hàn (Triều Tiên)


  • HIỆN TRẠNG KINH TẾ VÀ NHỮNG GIẢ THIẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI CÁCH KINH TẾ TƯƠNG LAI Ở TRIỀU TIÊN

    Từ lâu nay, Triều Tiên nhận được sự quan tâm của thế giới vì tính đặc thù và bí mật, tuy nhiên, người ta chú trọng nhiều đến chính trị, ngoại giao, quân sự, vấn đề hạt nhân; còn lĩnh vực kinh tế thì tương đối ít, đặc biệt về cải cách kinh tế Triều Tiên (từ năm 2003 chính thức dùng từ “cải cách” thay cho “biến cách”) thì rất ít. Trên thực tế, trong những năm gần đây, Triều Tiên không ngừng cố gắng cải cách kinh tế, nhưng vì nhiều lí do hạn chế nên cải cách kinh tế Triều Tiên tiến hành thận trọng và chậm rãi, đạt được thành công nhưng cũng có thất bại. Cải cách kinh tế có ảnh hưởng khá lớn đến nội chính và ngoại giao của Triều Tiên, sau đó là ảnh hưởng đến sự thay đổi cục diện ở bán đảo Triều Tiên. Sau sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong Il, con đường cải cách của nước này càng khó đoán định. Vấn đề cải cách kinh tế thời kỳ hậu Kim Jong Il trở thành một đề tài nóng trên trường quốc tế.

Scroll To Top