Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


  • PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ KHÔNG TÀI NGUYÊN Ở HÀN QUỐC

    Theo cách đánh giá của Akio Morita, Hàn Quốc cũng giống như Nhật Bản - một đất nước không có nguyên liệu thô trừ nguồn nước, chỉ có khoảng 1/4 đất đai có thể sử dụng được. Tương tự như Nhật Bản, Hàn Quốc phụ thuộc vào các quốc gia khác về nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu lửa, quặng sắt, đồng, vàng, bạc và nhiều tài nguyên khác rất cần thiết cho quá trình công nghiệp hóa.

Scroll To Top