Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


 • Tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc và Nhật Bản

  Phương pháp tốt nhất để tìm hiểu về quá trình tăng trưởng của Hàn Quốc là thông qua sự so sánh với Nhật Bản.Phần này áp dụng phương pháp nghiên cứu mà Yukata Kosai và Yoshitaro Orgino(4) đã sử dụng khi tìm hiểu về kinh tế Nhật Bản.

 • ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA HÀN QUỐC

  Một nghiên cứu mang tầm quốc gia của Ngân hàng Thế giới gần đây về nền kinh tế Hàn Quốc cho thấy rằng sự đóng góp của phát triển xuất khẩu vào tăng trưởng GNP đã tăng lên đáng kể từ những năm 1950. Trước năm 1960, tăng trưởng xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng GNP chưa đến 10%. Con số này đã tăng lên 25% và đầu những năm 1970 và tăng thêm lên hơn 33% vào cuối những năm 70(2). (2) Ngân hàng Thế giới, 1987a xem trang 37.

 • HÀN QUỐC: ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN NƯỚC NGOÀI TĂNG

  Số tiền mà người Hàn Quốc chi tiêu trong nửa đầu năm 2007 mua tài sản nước ngoài để cư trú hoặc đầu tư đã vượt quá số tiền mà họ chi trong năm trước. Tuy nhiên, con số người mua hoặc đầu tư vào tài sản nước ngoài đơn giản là thiếu ý thức về hoá đơn thuế mà họ phải đối mặt.

 • TĂNG TRƯỞNG, NHỮNG DAO ĐỘNG VÀ LẠM PHÁT

  Mô hình “tăng trưởng cao cùng với mức dao động lớn “là một trong những đặc trưng tiêu biểu nhất cho tăng trưởng của Hàn Quốc ,nó trái ngược lại với trường hợp của Nhật Bản và Đài Loan.Những dao động ở Hàn Quốc trong những năm 50 chưa phải là mạnh nhất ,một phần do dao động hàng năm trong nền kinh tế nông nghiệp rộng lớn này chỉ phản ánh sự biến động về sản lượng của các vụ mùa,do những điều kiện như thời tiết chi phối.

 • VÀI NÉT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở HÀN QUỐC

  Đầu tư chung cho xã hội chiếm một tỷ lệ nhỏ trong GNP so với các nước có cùng trình độ phát triển. Nền kinh tế Hàn Quốc theo thuật ngữ của Hirshman đã từng là “một nền kinh tế thiếu đầu tư cho xã hội” và sự tăng trưởng của nó được dẫn dắt bởi đầu tư cho các hoạt động sản xuất hơn là cho các cơ sở phúc lợi xã hội chung. Tuy nhiên, gần đây chi phí đầu tư cho xã hội đã tăng nhanh với tư cách là kết quả của việc chuẩn bị cho Thế vận hội 1988.

 • ẢNH HƯỞNG CỦA NGOẠI THƯƠNG ĐẾN CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP

  Vì cơ cấu xuất khẩu đã chuyển đổi từ hàng hóa cần nhiều lao động sang các hàng hóa cần nhiều vốn và công nghệ, tỷ lệ các loại hàng hóa như dệt may và gỗ trong khu vực chế tạo đã giảm đi; trong khi tỷ lệ các hàng hóa công nghiệp cần nhiều vốn như kim loại, máy móc lại tăng lên. Sau năm 1980, tỷ lệ các ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp nặng bắt đầu vượt các ngành công nghiệp nhẹ trong khu vực chế tạo.

Scroll To Top