Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Kinh tế


 • CÁC NHÀ SẢN XUẤT XE HƠI HÀN QUỐC LẠC QUANVỀ DOANH THU NĂM TỚI

  Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2007, Viện Nghiên cứu Ô tô Hàn Quốc trực thuộc Tập đoàn Ô tô Hyundai và Kia thông báo: 1,36 triệu ô tô sẽ được bán trong năm 2008, con số cao nhất từ năm 2002 trở lại đây. Theo dự tính, năm tới lượng xe ô tô bán được có thể vượt 1,2 triệu - một kỷ lục cao nhất từ năm 2003.

 • DU LỊCH ĐƯỜNG KHÔNG VÀ ĐƯỜNG THỦY Ỏ HÀN QUỐC

  Với thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hoá và lịch sử độc đáo, Hàn Quốc đem lại cho khách quốc tế nhiều điều thú vị. Nằm trên bán đảo Korea (Korea Peninsula), có khí hậu bốn mùa rõ rệt, Hàn Quốc là một bức tranh phong cảnh hữu tình, có núi non, thung lũng, những dòng sông và biển cả.

 • NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU TRONG CHIẾN LƯỢC GIO CỦA HÀN QUỐC

  GIO (tăng trưởng - dựa vào công nghiệp - hướng ngoại) là một chiến lược phát triển đúng đắn duy nhất không chỉ đối với Hàn Quốc mà đối với bất kỳ quốc gia đang phát triển nào muốn duy trì sự tăng trưởng kinh tế qua một thời gian dài. Điều này đã trở nên thực tế hơn với việc toàn cầu hóa tăng lên của các nền kinh tế.

 • Một vài nét về buôn bán và tiền tệ

  Dưới triều đại Choson, buôn bán kém phát triển hơn so với nông nghiệp. Theo Dwight Perkins, buôn bán của bán đảo Hàn (Korea Peninsula) cũng kém phát triển hơn cả Nhật Bản và Trung Quốc(1), hai nước láng giềng quan trọng nhất. Do đó, nền kinh tế bán đảo Hàn (Korea Peninsula) thời kỳ này mang tính chất nông nghiệp nhiều hơn Trung Quốc và Nhật Bản. Do chủ yếu là nông nghiệp nên kinh tế bán đảo Hàn (Korea Peninsula) thời kỳ này hầu như không phát triển. Thu nhập bình quân đầu người chỉ tăng rất ít trong suốt thời kỳ này. (1) Xem Dwight Perkins, Edward S.Mason, 1980, chương 3.

 • KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ HÀN QUỐC

  Sau cuộc Korea War (năm 1950-1953), Hàn Quốc vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Thu thập đầu người của Hàn Quốc cuối những năm 50 thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng. Lúc bấy giờ người dân Hàn Quốc khốn khó nhìn người Phi-líp-pin với niềm ao ước, dường như họ không thể với tới được - một đất nước Hàn Quốc đổ nát vì chiến tranh.

 • HỘI NHẬP KINH TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VÀ HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM

  Theo nhiều nhà phân tích, Việt Nam là một trong các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi đã có phản ứng khá linh hoạt trước xu thế hội nhập Đông Á gia tăng. Đó là một thực tế. Những chuyển động tích cực của Việt Nam từ đầu những năm 1990 trong chính sách đối ngoại thể hiện ở sự bình thường hoá các quan hệ đối ngoại với các nước phương Tây, với Hoa Kỳ, với ASEAN và xúc tiến các cuộc thương lượng song phương và đa phương với các thể chế quốc tế...

 • HÀN QUỐC: HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC

  Chương trình quốc gia với mong ước cao nhất nhất xuất phát từ quan điểm chính sách KH & CN được Chính phủ mới thông qua sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 - 1998. Chương trình này hoạch định chiến lược xây dựng Hàn Quốc thành một quốc gia tri thức trong thế kỷ 21. Để thực hiện chiến lược này, một khối lượng đầu tư lớn sẽ dành cho việc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, phát triển các ngành công nghiệp tri thức mới, cải thiện môi trường KH & CN, và cải cách giáo dục.

 • NGUỒN LỰC TĂNG TRƯỞNG: NGUỒN CUNG VÀ NHU CẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG

  Trong nghiên cứu trước đây, ước tính sự đóng góp của các yếu tố nhu cầu đối với tăng trưởng kinh tế trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến năm 1973 và thấy rằng sự thay đổi tuyệt đối lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất ở Hàn Quốc được tạo ra bởi xuất khẩu(33%) hơn là nhu cầu nội địa cuối cùng (31%)(1) .

 • SỰ TẬP TRUNG VÀ SỨC MẠNH PHI THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC

  Chính sách thúc đẩy các công ty phát triển nhanh và khen thưởng thông qua những ưu đãi về tín dụng và các khuyến khích khác, cũng giống như việc thúc đẩy các ngành công nghiệp hoá chất và công nghiệp nặng trong những năm 70, đã tạo ra một xu hướng tập trung công nghiệp phát triển hơn. Hơn nữa, hiệu quả kinh tế trong quản lý tín dụng và thuế chính phủ, nên các quan chức thích quản lý một số ít công ty lớn hơn là quản lý nhiều công ty nhỏ.

 • CHÍNH SÁCH CHO NỀN KINH TẾ: TÍN DỤNG VÀ THUẾ

  Do chính sách của Chính phủ là mở rộng nhanh chóng khả năng sản xuất và xuất khẩu của các hãng chế tạo; thứ nữa do tiết kiệm nội bộ có giới hạn nên các chủ doanh nghiệp đã buộc phải dựa vào các khoản vay ngân hàng để đầu tư mở rộng các Công ty của mình.

Scroll To Top