Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Bắc Hàn (Triều Tiên)


 • ĐẠI SƯ HYU-JEONG (HƯU TĨNH) VÀ NÚI MYOHYANG (DIỆU HƯƠNG)

  Dưới thời Joseon (1392-1910), đệ tử Phật giáo và nhân dân trên bán đảo Hàn đều ca tụng, ngưỡng mộ nhà sư Hyu-jeong, một đại sư tiêu biểu của Phật giáo bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm, đồng thời là một nhà tư tưởng lớn thể hiện rõ quan điểm tôn giáo trong những tác phẩm của mình.

 • TRIỀU TIÊN CHUYỂN HƯỚNG NGOẠI GIAO, SỰ TRỢ GIÚP CỦA TRUNG QUỐC TỪ PHÍA SAU

  Jane Perlez

  Vào đầu tháng 10, một đoàn đại biểu cấp cao đặc biệt của Triều Tiên bất ngờ có chuyến thăm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Trung Quốc có vai trò như thế nào trong sự kiện lần này? Sự lộ diện của Hwang Pyong-so, nhân vật được coi có vị trí chỉ đứng sau Kim Jong-un đạt được thành quả gì?

 • VAI TRÒ CỦA TRUNG QUỐC TRONG VẤN ĐỀ HẠT NHÂN TRÊN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN (Phần 2)

  2. Chính sách và vai trò của Trung Quốc đối với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

  Chính sách của Trung Quốc đối với bán đảo Triều Tiên nằm trong chính sách đối ngoại chung của Trung Quốc với các nước láng giềng và khu vực. Chính sách chính là phải đảm bảo hòa bình, ổn định tại bán đảo, củng cố tăng cường quan hệ truyền thống với Triều Tiên song song với phát triển quan hệ với Hàn Quốc và đóng vai trò tích cực trong quá trình giải quyết khủng hoảng hạt nhân, tiến tới tái thống nhất bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, theo hướng có lợi cho Trung Quốc.

 • VAI TRÒ CỦA TRUNG QUỐC TRONG VẤN ĐỀ HẠT NHÂN TRÊN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN (Phần 1)

  Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không chỉ là một trong những vấn đề “nóng” của khu vực Đông Bắc Á mà còn là vấn đề phức tạp nhất trong chính trị quốc tế hiện nay. Đặc biệt bước sang thế kỷ XXI, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên luôn trong tình trạng bất ổn và khủng hoảng, khiến tình hình thế giới trở nên căng thẳng. Là một cường quốc trong khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc ngày càng khẳng định sức mạnh và vị thế nước lớn của mình, đặc biệt là tầm quan trọng cũng như sự phụ thuộc mạnh mẽ của Triều Tiên đối với Bắc Kinh, khiến cho Trung Quốc không thể đứng ngoài cuộc, tích cực tham gia và có đóng góp quan trọng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

 • NHỮNG CẢI CÁCH KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TRIỂU TIÊN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (Phần 2)

  3. Những cải cách kinh tế chủ yếu của Triều Tiên trong thời gian gần đây

  Cải cách tiền tệ

  Trong năm 2009, Triều Tiên đã có những nỗ lực cải cách tiền tệ khi chính phủ thực hiện một cuộc đổi tiền lớn để hạn chế hoạt động của chợ đen trên khắp đất nước. Ngày 30/11/2009, Bình Nhưỡng bất ngờ thực hiện chính sách đổi tiền với tỉ giá 100 won tiền cũ đổi được 01 won tiền mới. Đây là lần đổi tiền thứ 5 ở nước này kể từ khi Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm 1948.[1] Chính phủ Triều đã giải thích, đó là phương án thu hồi tiền rải rác trong dân chúng, ngăn chặn lạm phát và nhằm nâng cao giá trị tiền tệ. Đa số các chuyên gia đều phân tích rằng, mục đích cải cách tiền tệ của Triều Tiên là thông qua việc giảm thiểu lượng tiền mặt mà người dân đang sở hữu trong tay để ngăn chặn lạm phát. Nhà nước thay đổi tiền mới bằng cách gạch bỏ 2 số "0" ở tờ tiền cũ (1000 won trở thành 10 won).[2] Đối với những người dân Triều Tiên chưa gửi tiền vào trong các ngân hàng quốc doanh, việc này có thể làm số tiền tiết kiệm của họ sẽ thu hẹp mất 1/100.[3]

 • NHỮNG CẢI CÁCH KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TRIỀU TIÊN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (Phần 1)

  Có thể nói, cũng như mọi mặt của đời sống xã hội, nền kinh tế Triều Tiên chịu ảnh hưởng của Tư tưởng Chủ thể (Juche) trong đó nhất mạnh tính tự lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tự túc, tự cấp. Cố chủ tịch Kim Nhật Thành đưa ra khẩu hiệu Chủ thể (Juche), vào ngày 28 tháng 12 năm 1955, đến năm 1996 thì bổ sung thêm nguyên tắc Tiên quân (先軍, songun, có nghĩa là quân đội trước tiên) làm một phần của thuyết Chủ thể. Các nguyên tắc đó là: Độc lập về chính trị; Tự chủ về kinh tế; Tự vệ về quốc phòng. Với chính sách Tiên quân, Triều Tiên hiện có đội quân hùng mạnh thứ 5 thế giới, với 1,2 triệu binh sỹ. Để tăng cường khả năng quốc phòng, ban lãnh đạo Triều Tiên tập trung nguồn lực quan trọng cho các mục đích quân sự. Theo đó, hơn 1/4 ngân sách nhà nước được chi cho quân đội.[1]

 • VỀ TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH KINH TẾ CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN (Phần 2)

  3. Vấn đề mở cửa và tiến trình cải cách tiếp theo dưới thời Kim Jong-un

  Người ta đã biết tới nền kinh tế Trung Quốc đã và đang tăng trưởng nhanh chóng từ khi thực hiện các chương trình cải cách kinh tế bắt đầu từ năm 1978. Việt Nam cũng đã xuất hiện với một sự thành công trong các nỗ lực kinh tế nổi bật của mình.

 • VỀ TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH KINH TẾ CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN (Phần 1)

  1. Bối cảnh thúc đẩy cải cách: Khủng hoảng kinh tế - Hậu quả tất yếu từ mô hình phát triển

  Từ thực tiễn ở CHDCNDTT cho thấy, kết thúc kế hoạch 7 năm lần thứ ba 1987-1993 cũng là giai đoạn mở đầu cho một thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử phát triển của nền kinh tế nước này.

 • CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRIỂN VỌNG CẢI CÁCH KINH TẾ CỦA TRIỀU TIÊN VÀ MỘT VÀI GỢI Ý TỪ KINH NGHIỆM VIỆT NAM (Phần 2)

  II. CÁC NHÂN TỐ CẢN TRỞ

  1. Tư tưởng chính trị và ý thức hệ của những người lãnh đạo vẫn còn mang nặng tính bảo thủ, chuyên quyền, độc đoán, thiếu dân chủ

  Nếu như ở trên đã đề cập đến những tư tưởng kinh tế tiến bộ của Kim Jong-un thì về mặt tư tưởng chính trị và ý thức hệ, ông này vẫn chịu ảnh hưởng và tuân thủ những quy tắc vốn có của cha ông, nhất là tư tưởng tiên quân. Bên cạnh đó, giả sử Kim Jong-un có những tiến bộ nhất định về tư tưởng và ý thức hệ so với cha, ông mình, thì bên cạnh ông ta, bộ máy chính quyền mang nặng tính bảo thủ, chuyên quyền độc đoán, vốn đã tồn tại hơn nửa thể kỷ vẫn là những trở ngại rất lớn cho những quyết sách của Chính phủ, nhất là lực cản của bộ máy lãnh đạo trong quân đội.

Scroll To Top